Haven Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft altijd iets bijzonders, maar wanneer je ’s avonds door Rotterdam gaat wandelen dan krijg je wel een heel bijzondere sfeer.

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa met een totale goederenoverslag van 435 miljoen ton in 2011. Het bestaat uit een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van de aan de havens gevestigde (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport

18

Afbeeldingen

© Copyright - Jeroen Mies Fotografie